'
புலமைப்பரிசில் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தோட்டத் தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகளுக்கான இந்தியப் புலமைப்பரிசில்
க.பொ.த உயர்தர பரீட்சையில் (2020) சித்தியடைந்த ETF அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளுக்கான பண வெகுமதி
இந்திய அரசாங்க புலமைப்பரிசில்கள் 2021
பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில்
சுபக புலமைப்பரிசில்
வறிய முஸ்லிம் மானவர்களுக்கான (2019 சாதாரன தர ) புலமைப்பரிசில்
5 ஆம் தர புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் (ETF அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளுக்கானது)
ஹோமியோபதி கற்கைக்கான புலமைப்பரசில்
தந்தை பீட்டர் பிள்ளை ஞாபகார்த்த புலமைப் பரிசில்கள் 2020
பாகிஸ்தானிய புலமைப் பரிசில் - பட்டபடிப்பு