'

Advertisement

Main Ad
விவசாய விஞ்ஞானம் மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பிலான பட்டப்படிப்பு
2021 தரம் 5  பரீட்சை சித்தியடைந்த EDCS அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளுக்காக புலமைப்பிரிசில்
2020 க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் (ஜின்னாஹ் புலமைப்பரிசில்)
சாதாரண தர பரீட்சை 2021 -  அனுமதி அட்டைகள்
க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சைகள் தொடர்பில் பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் அறிவித்தல்
தேசிய பாடசாலை ஆசிரிய இடமாற்ற விண்ணப்பம் (மாற்றங்கள் மற்றும் PDF விண்ணப்பம்)
க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021 செய்முறைப் பரீட்சை (நாடகமும் அரங்கியலும்)
பிரச்சினைகளும்  தீர்வுகளும் தேசிய பாடசாலை ஆசிரிய இடமாற்றம் 2022 நிகழ்நிலை விண்ணப்பப் படிவம்