'
வௌிநாட்டு புலமைப்பரிசில் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
யப்பானிய நாட்டு புலமைப்பரிசில்கள்