'
அதிபர் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அதிபர் சேவை வகுப்பு 2 EB பெறுபேறு
தேசிய பாடசாலையில் கடமைபுரியும் கல்விசார் ஊழியர்களின் பிள்ளைகளை அதே பாடசாலைக்கு இணைத்துக் கொள்ளல்.
புதிய கல்வி சீர்திருத்தம் தொடர்பான கருத்துக்களை முன்வைத்தல்
அரச ஊழியர்களுக்கான தேசிய மொழி தகைமைக மதிப்பீட்டுப் பரீட்சை
பாடசாலை முகாமைத்துவம் - கற்கைநெறி
தேசிய மாணவச் சிப்பாய் (ஆசிரியர் | அதிபர்)
க பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை அனுமதி அட்டை திருத்தங்கள்
அதிபர்களுக்கான அறிவித்தல்  : 2020 கல்வியியற் கல்லூரி ஆசிரியர் நியமனங்கள்
அதிபர்களுக்கான பாடசாலை முகாமைத்துவ கைந்நூல்