'
2020 உயர்தரம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
2020 உயர்தர பரீட்சை வினாத்தாள்கள்
பல்கலைக்கழக விண்ணப்பம் தொடர்பாக இன்றைய ஊடக மாநாட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டவை
2020 உயர்தர மாணவர்களின் தனிப்பட்ட பெறுபேற்றினை பெற்றுக் கொள்ளல்