'
தகவல் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பிரதேச செயலம் மற்றும் கிராம சேவகர் பிரிவு
பாடசாலை  அதிபர்களின் அவதானத்திற்கு
இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையின் 5 ஆம் திருத்தம்
தற்காலிக இடமாற்றத்திலுள்ள தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான அறிவித்தல்
க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2020  பெறுபேறு மீளாய்வு
பல்கலைக்கழக அனுமதி தொடர்பாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கங்கள்
கற்றலுக்கான இணைய பெக்கேஜ்கள்
பல்கலைக்கழக அனுமதி கைநூல் தொடர்பான விசேட அறிவித்தல்
குருகுலம் தொலைகாட்சி அலைவரிசை பாட நேர அட்டவணை
விழிப்புணர்வு பதி்வு ;  பெண்களே உசாராக இருங்கள்
வினைத்திறன் தடை தாண்டல் பரீட்சை - இலங்கை தொழினுட்பவியல் சேவை
பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா (உள்வாரி ) - கல்வி அமைச்சு 2018
Exam Calendar September
B.Ed 2013/2015 2nd year Exam Starts
உங்கள்  பிள்ளை   பரீட்சைக்கு  செல்லுகின்றதா?
A/L Paper Marking
Grade 5 Paper Marking
Film For parents and teachers
PGDE - Ministry of Education