'
பரீட்சை திணைக்களம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2023 - விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளுக்கான விண்ணப்பம்
பொதுத் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பப் பரீட்சை (GIT)
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2022 விண்ணப்பம்
2021 டிசம்பர் மாதத்திற்குரிய பரீட்சை நாட்கள்
பரீட்சைத்திணைக்களத்தின் அறிவித்தல் (உயர்தர பரீட்சை விண்ணப்பம் மற்றும் அழகியல் பாடங்கள்))
2020 உயர்தர மீள்திருத்த பெறுபேறுகள் டிசம்பருக்கு முன்
நவம்பர் மாத பரீட்சை தினங்கள் 2021 (பரீட்சைத் திணைக்களம்)
ஆசிரியர் கலாசாலை இறுதிப் பரீட்சைகள் ஒத்தி வைக்கப்படுகின்றன
பாடசாலை காலத்தை உறுதிப்படுத்தல் - பல்கலைக்கழக அனுமதி 2020/2021
தரம் 5, உயர்தர பரீட்சை (2021) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி நீடிப்பு
பதவி நிலை மற்றும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கணக்காளர் சேவை போட்டிப் பரீட்சை விண்ணப்பதாரிகளுக்கான விசேட அறிவிப்பு
2021 ஆகஸ்ட் மாத பரீட்சை திகதிகள்
தனிப்பட்ட விண்ணப்பதாரிகளுக்கான அறிவுறுத்தல் : க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021
பரீட்சைத் திணைக்களத்தின்கைத் தொலை பேசிகளுக்காகமென்பொருள்
பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் சேவைகள் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
அனுமதி அட்டை: ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் திறந்த போட்டிப் பரீட்சை
பரீட்சைத் தினங்கள் : மே 2021
இலக்கிய நய பாட வினாத்தாள் கட்டமைப்பு மாற்றம் (சாதாரண தரம்)
ஏப்பிரல் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி
க பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை அனுமதி அட்டை திருத்தங்கள்