'
கல்வி அமைச்சு லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாடசாலைகள் வாரத்திற்கு மூன்று நாள் (ஆகஸ்ட் 01 தொடக்கம் 05 வரை)
பாடசாலை கல்வியின் எதிர்கால பயணம் மற்றும் முன்னேற்றத்தின் அடைவு மட்டங்கள் 2021/22
2021 டிசம்பர் விடுமுறை (03 டிசம்பர் இற்றைப்படுத்தப்பட்டது)
பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான ஆலோசனைக் கோவை 2021
தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர் இடமாற்றம் தொடர்பில் கல்வி அமைச்சு (1 நவம்பர் 2021)
பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிக்கும் செயற்பாட்டுக்கு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களை உளவியல் ரீதியில் தயார்படுத்தும் வேலைத்திட்டம்
உயர்தர தொழினுட்பவியல் துறையில் கற்கும் மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் 2021
 2021 வருடாந்த இடமாற்றத்திற்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் பெயர் பட்டியல் - கல்விசாரா ஊழியர்கள்
 இலங்கையில் பாடசாலை கல்வி தொடர்பான தொலைக்கல்வி சுற்றுநிருபம் மற்றும் வழிகாட்டல்
தேசிய பாடசாலை அதிபர்  வெற்றிடங்களை பூர்த்தி செய்தல்
கல்விசாரா ஊழியர்களுக்கான கல்வி அமைச்சின் அறிவிப்பு
பிரதேச கற்றல் மத்திய நிலையங்கள்
உயர்தர விஞ்ஞான, கணித,தொழினுட்ப பிரிவு வகுப்புகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல்
உயர்தரத்தில் கொரியன் மொழி
நிகழ்நிலை கல்விதொடர்பான கல்வி  அமைச்சின்  வழிகாட்டல்கள்
தொலைகாட்சி கல்வி ஔிபரப்பு
2022 தரம் 1 மாணவர் அனுமதி (விண்ணப்பம் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்)
தொலைக்காட்சி மூல கல்வி (குருகுலம்)
பாடசாலைகள் தொடர்ந்து மூடப்படுகின்றது
பாடசாலையில் இருக்கவேண்டிய கல்விசார் பணிக்குழுவினரை நிர்ணயித்தல