'
சுற்றறிக்கை லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அரச அலுவலர்களுக்கான விசேட முற்பணம் 2022
கல்விசாரா ஊழியர்களின் வருடாந்த இடமாற்றம் 2022
 இலங்கையில் பாடசாலை கல்வி தொடர்பான தொலைக்கல்வி சுற்றுநிருபம் மற்றும் வழிகாட்டல்
க.பொ.த உயர்தர பாடத் தெரிவுகள்
W & OP மீள் பதிவு விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுற்றறிக்கை திருத்தம் -  பாடசாலைகளுக்கு முதலாம் தரத்திற்கு பிள்ளைகளை சேர்த்தல்
சுற்று நிருபம் : தரம் 1க்கு சேர்க்கப்படும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 40
க.பொ.த உயர்தர பாடத்தெறிவுகள்
பாடசாலைகளுக்கான இணைய பெக்கேஜ்
உயர்தர விஞ்ஞான, கணித,தொழினுட்ப பிரிவு வகுப்புகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல்
உயர்தரத்தில் கொரியன் மொழி
பாடசாலைகளுக்கு இணைய வசதி வழங்கல்  தொடர்பான புதிய சுற்றறிக்கை
பாடசாலை கல்விசார் பணிக்குழுவினர் தொடர்பான முக்கிய விடயங்கள்
பாடசாலையில் இருக்கவேண்டிய கல்விசார் பணிக்குழுவினரை நிர்ணயித்தல
அரச ஊழியர்களை பணிக்கு அழைத்தல் தொடர்பான சுற்றறிக்கை
புதிய சுற்றறிக்கை : சுரக்‌ஷா மாணவர் காப்புறுதி
சுற்றறிக்கை : பாடநெறிக்கட்டணத்தின் அரைவாசியினைப் பெற்றுக் கொள்ளல்
ஆசிரிய நியமனப் பாட மாற்றம் தொடர்பான கல்வி அமைச்சின் சுற்றறிக்கை