'
புத்தகம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
 சிங்களம், ஆங்கிலம் கற்க, கற்பிக்க பெறுமதியான புத்தகங்கள்
நூல் நிலையங்களின் பெயர்பட்டியல் :பல்கலைக்கழன மாணவர் கையேடு
ஸ்மார்ட் கற்றல் சாதனங்கள்