'
போட்டி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாடசாலைகளுக்கிடையிலான ஓவிய, காணொளி போட்டி
ஜய நெண வினா - ஒன்பதாம் சுற்று
ஜய நென போட்டி - 08
பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும்  வளர்ந்தோருக்கானபோட்டிகள் ( தொழில் வழிகாட்டல் வாரம்)
ஜய நென போட்டி 7
குறுந்திரைப்பட ஆக்கப் போட்டி
 அகில இலங்கை சித்திரம், சுவரொட்டி மற்றும் கார்டூன் போட்டி
ஜய நென போட்டி 6
மாணவர்களுக்கான சர்வதேச ஓவியப்போட்டி
ஜய நென - போட்டி 05
மாணவர்களுக்கான போட்டி : ஜய நெண  - நான்காவது சுற்று
தேசிய மட்ட பாடசாலை ICT சாதனையாளர் போட்டி