'
தேசிய கல்வி நிறுவகம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கற்கைநெறி : உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு உயர் டிப்ளோமா