'
தேசிய கல்வி நிறுவகம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
2021 ஆம் ஆண்டு கற்றல் நடவடிக்கைள் 2022 மார்ச் 31 வரை
கற்கைநெறி : உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு உயர் டிப்ளோமா