'
கல்வி அமைச்சு லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாடசாலையின் தரவு அலுவலர் ஒருவரை நியமித்தல்
தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கு புதிய மாணவ அனுமதி
தேசிய பாடசாலைகளின் இடைநிலை வகுப்புகளுக்கு மாணவர்களை அனுமதித்தல்
உயர்தர பரீட்சைக்கு மாணவரின் வரவு 80 % மீண்டும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது
மேன்முறையீட்டு பெறுபேறுகள் - தரம் 6 (2022) அனுமதி
ஜூலை 25 முதல் பாடசாலைகள் நடைபெறும் விதம்
தேசிய பாடசாலை ஊழியர்களின் பிள்ளைகளை அதே பாடசாலைக்கு இணைத்துக் கொள்ளல்
தரம் 01 (2023) மாணவர் அனுமதி விண்ணப்ப முடிவுத்கதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்  வெற்றிட தகவல்களை இற்றைப்படுத்தல்
புதிய சுற்றறிக்கை : சுரக்‌ஷா மாணவர் காப்புறுதி
விண்ணப்பம் : ஆசிரியர் கல்லூரிகளுக்கு ஆசிரியர்களை  இணைத்தல்