'
கொவிட் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கொவிட் நிலைமைகளின் கீழ் க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை நடாத்தல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்