'
மாணவர் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கொவிட் காரணமாக பெற்றோர்களை இழந்த பிள்ளைகளுக்கான கல்வி புலமைப்பரிசில்கள்
மாணவர்களுக்கான இலவச கல்விச் சேவை (தொலைக்காட்சி மற்றும் தொலைபேசி வாயிலாக)
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கல்வி  வீடியோக்கள்
2020/21 கல்வியாண்டுக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாமல் போன மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்
ஜய நென - போட்டி 05
மாணவர்களுக்கான போட்டி : ஜய நெண  - நான்காவது சுற்று
பல்கலைக்கழக உள்ளீர்ப்பு சம்பந்தமான தௌிவுபடுத்தல்
தொலைக்காட்சி மூல கல்வி (குருகுலம்)
சாதாரண தர மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை வினாத்தாள்
இந்திய அரசாங்க புலமைப்பரிசில்கள் 2021
இலக்கிய நய பாட வினாத்தாள் கட்டமைப்பு மாற்றம் (சாதாரண தரம்)
புதிய சுற்றறிக்கை : சுரக்‌ஷா மாணவர் காப்புறுதி
புதிய கல்வி சீர்திருத்தம் தொடர்பான கருத்துக்களை முன்வைத்தல்
தெரிவு செய்யப்பட்ட கற்கை நெறிகள் : பட்டப்படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி
உத்தியோகத்தர் நிலை வெற்றிடம் : இலங்கை இராணுவம்
நேர்முகத் தேர்வு : பட்டப்படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி
தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் :  மாதிரி வினாத்தாள் விடைகளுடன்
விளையாட்டு பாடசாலைகளுக்கான மாணவர் அனுமதி
கடந்த கால வினாத்தாள்கள் மற்றும் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் (க.பொ.த சாதாரண தரம்  / உயர்தரம்)
தெரிவு செய்யப்பட்ட பட்டப் படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி (உயர்தரம் 2017/18/19)