'
பெறுபேறு லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
சட்டக்கல்லூரி நுழைவுப் பரீட்சைப் புள்ளிகள் 2021
2020 க.பொ.த சாதாரண தர பெறுபேற்று  சான்றிதழ்
​மொரட்டுவ பல்‌கலைக்கழக உளச்சார்பு பரீட்சை பெறுபேறுகள் 2021
இலங்கை நிர்வாக சேவை வகுப்பு III (திறந்த) தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர் பட்டியல்
2020 உயர்தர மாணவர்களின் தனிப்பட்ட பெறுபேற்றினை பெற்றுக் கொள்ளல்
தரம் ஐந்து புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2020 : மீள்திருத்தப் பெறுபேறு
வட மாகாண ஆசிரிய் ​போட்டிப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன
அரச கரும மொழி : வாய்மொழிமூல பரீட்சை பெறுபேறுகள் (வகுதி 1)
திறந்த பல்கலைக்கழக BMS பட்டப்படிப்புக்கான தெரிவுப்பரீட்சைப் பெறுபேறுகள்
தெரிவு செய்யப்பட்ட கற்கை நெறிகள் : பட்டப்படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி