'
செய்தி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஓய்வுதியத் திணைக்களத்தின் அறிவிப்பு (27 நவ 2021)
SLIATE மாணவர்களுக்கு லெப்டொப் வாங்குவதற்கான வட்டியுடன் கூடிய கடனுதவி
பல்கலைக்கழக அனுமதி கையேடு (2020 உயர்தம்)
2020 சாதாரண தர பரீட்சை  பெறுபேறுகள் தொடர்பான பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் அறிவித்தல்
அரச ஊழியர்களின் சம்பள, ஓய்வூதிய தினங்கள் 2022
2020 பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான அறிவித்தல்
​நெனச தொலைகாட்சி அலைவரிசை எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
ஆசிரியர்களின் சம்பளம் தொடர்பில் அமைச்சரவை முடிவு
பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான (2020) அறிவித்தல்
நிகழ்நிலையில் 2021 வாக்காளர் இடாப்பில் பெயர்களை சரிபார்த்தல்
கல்விச் செயற்பாடுகளுக்கான ஜனாதிபதி செயலணிக்கு புதிய உறுப்பினர்கள்
தேசிய சுற்றாடல் கொள்கை வரைவு 2021
இணைந்த  சேவை அலுவலர்களின் இடமாற்றம்தொடர்பான விழிப்புணர்வு செய்தி
பட்டதாரி பயிலுனர்களின் (2020) தரவுகளை இணைய முறையில் பெற்றுக்கொள்ளல்
 2021 வாக்காளர் இடாப்பில் பெயர் பதிவு செய்துகொள்ளல்-  தேர்தல் ஆணைக்குழு (23 ஆகஸ்ட் 2021)
கல்வி நிர்வாக சேவை (மட்டுப்படுத்தப்பட்ட) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி
வெற்றிடமாகவுள்ள கற்கைநெறிகளுக்கு மாணவர்களை பதிவு செய்தல் - SLIATE
முச்சக்கர வண்டியில் துணைக்கருவிகள் பொருத்துதல் தொடர்பான புதிய ஒழுங்குவிதிகள்
தொலைகாட்சி கல்வி ஔிபரப்பு நேரஅட்டவணை
குடும்ப நல உத்தியோகத்தர் நேர்முகத் தேர்வுகள் பிற்போடப்பட்டுள்ன