'
பரீட்சைத்திணைக்களம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
க.பொ த சாதாரண தர பரீட்சை தொடர்பான விசேட ஊடக அறிக்கை
நிகழ்நிலை சான்றிதழ் வழங்கல் பெப்ரவரி 15 வரை இடை நிறுத்தம்
 திருத்தப்பட்ட பரீட்சை நாட்காட்டி (பெப்ரவரி 2021)