'

கட் அவுட் புள்ளிகள் : தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி தெரிவு (2018 உயர்தரம்)2018 உயர்தர பரீட்சை பெறு பேறுகளின் அடிப்படையில் கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்களை தெரிவு செய்த கட் அவுட் புள்ளிகள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன. முதலில் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களை தௌிவாக வாசித்த பின்னர் கட்அவுட் புள்ளிககள் தொடர்பாக அவதானம் செலுத்துமாறு வேண்டிக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள்

அறிவுறுத்தல்
 

தமிழ் மொழி மூல பாட கட்அவுட்தமிழ் மொழி மூல ஆரம்ப பிரிவு கட்அவுட்

கட்அவுட், 2018 உயர்தரம், தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி அனுமதி