'

பொது அறிவு வினாக்கள் (இலங்கை ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் திறந்த போட்டிப் பரீட்சை)இன்றைய இலங்கை ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் சேவையில் இணைத்துக் கொள்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சையில் வினவப்பட்ட பொது அறிவு வினாக்களில் சில
 1. தேசிய இலச்சினையில் குறியீடுகள்
 2. அதிக பூக்கள் பூக்கும் இலங்கை காடு
 3. இலங்கையின் 2020 ஆம் ஆண்டு சனத்தொகை
 4. 2020 டிசம்பரில் வியாழன் கோளுக்கு நேராக காட்சியளித்த கோள்
 5. அன்மையில் இலங்கை கடற்பரப்பில் தீப்பற்றிய கப்பலின் பெயர்?
 6. 2020 தரம் ஐந்து புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் வெட்டுப்புள்ளிகளுக்கு மேல் சித்தி பெற்றோரின் சதவீதம் guruwaraya.lk
 7. யப்பான நாட்டில் நெடுங்காலம் பிரதமராக பதவியாற்றி, 2020 இல் ஓய்வு பெற்றவர்
 8. சிறவர் உரிமை சமவாயம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது
 9. 2020 ஆம் ஆண்டு உலக உணவுத் திட்ட செயற்பாட்டுக்கு கிடைத்த விருது guruwaraya.lk
 10. சுரக்சா காப்புறுதி பெறும் மாணவர்களின் வயது வீச்சு
 11. மாணவர்களின் புத்தக படைப்பாற்றலை ஊக்குவிக்க கல்வி அமைச்சு ஏற்பாடு செய்த செயற்றிட்டத்தின் பெயர்
 12. மன்னாரில் உருவாக்கப்பட்ட காற்றாலை மின்னுற்பத்தி நிலையத்தின் பெயர்
 13. இந்தியாவில் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வெக்சினின் பெயர்
 14. கடலுக்கடியில் அருங்காட்சியகம் அமையப் பெற்ற பிரதேசம்
 15. ஹொரனயில் அன்மையில் அமைக்கப்பட்ட தொழினுட்ப ஆய்வுகூடம் எப்பல்கலைக்கழகத்திற்குரியது guruwaraya.lk
 16. அதிக நீரை கடலுக்கு கொண்டு செல்லும் இலங்கையின் நதி
 17. முதலாவது கல்விச்சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
 18. 2 மாவட்டங்களைக் கொண்ட மாகாணங்களின் எண்ணிக்ைக
 19. 1 பில்லியனில் 10 % எவ்வளவு guruwaraya.lk
 20. ரவீந்தரநாத் தாகூரினால் இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட அழகியல் அகடமியின் பெயர்
 21. Tedros Adhanom Ghebreyesus பணிப்பாளராக உள்ள சர்வதேச நிறுவனம்
 22. 2020 ஆம் ஆண்டு கொலை செய்யப்படட அணு விஞ்ஞானி Mohsen Fakhrizadeh எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் guruwaraya.lk
 23. பொதுப்பரீட்சை, பிரிவெனா கல்வி, கல்வியியற் கல்லூரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டுகள்
 24. Village in the Jungle Book எனும் நூலின் நூலாசிரியர்
 25. மிரிஜ்ஜவல தாவரவியற் பூங்காவின் அமைவிடம் தொடர்பான சிறப்பியல்பு guruwaraya.lk
 26. பூகோளமயமாதல் செயற்பாட்டின் நேரடி தாக்கம் அல்லாதது
 27. சமூக இயக்கத் தன்மை சுட்டென் உயர்வாக உள்ள நாடு
 28. ஐக்கிய நாடுகளின் பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ள நாடு
 29. ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி
 30. ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் சேவையில் புள்ளிகள் வழங்கப்படாத பரீட்சை guruwaraya.lk
 31. ரம்சார் சமவாயம் எதனுடன் தொடர்புடையது
 32. பிளேட்டோ, அரிஸ்டோட்டல், பைதகரஸ், சோக்கிரடீஸில் இறுதியாக வந்தவர் guruwaraya.lk
 33. மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை
 34. சர்வசன வாக்குரிமை வழங்கப்பட்ட சீர்திருத்தம்
 35. இலங்கை யாப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தங்களின் எண்ணிக்கை
 36. அமேரிக்காவின் 46 ஆவது ஜனாதிபதி
 37. 2018 ஆம் ஆண்டு ஆசியா விளையாட்டுப் போட்டியில் ஐந்தாம் முறையும் இலங்கை சாம்பியன் படடம் வென்ற விளையாட்டு நிகழ்வு எது guruwaraya.lk
 38. குறித்த ஒரு நாட்டின் வறுமை ஏற்படுவதற்கான நேரடி காரணி அல்லாதது பின்வருவனவற்றில் எது
 39. சனத்தொகயில் 100 % நகர சனத்தொகையை கொண்ட நாடுகள்
 40. அதிக நாடுகளை எல்லைகளாகக் கொண்ட ஆசிய நாடு எது
 41. கல்வி அமைச்சின் கீழ் உள்ள இராஜாங்க அமைச்சுகளின் எண்ணிக்ைக guruwaraya.lk
 42. 2020 ஆம் ஆண்டு மத்திய வங்கியின் 70 ஆம் ஆண்டு நிறைவையொற்றி வௌியிடப்பட்ட நாணயக்குற்றியின் பெறுமதி
 43. இன, மத, நிற வேறுபாடுகள் மனிதர்களிடம் காணப்படுகின்றன. அறிவுள்ளவர்கள், அறிவிலிகள் என்போரில் அறிவிலிகள் தம்மை அவ்வாறு இன, நிற வேறுபாடுகளை கொண்டு பிரிவினையை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர் என்ற கூற்றை கூறியவர்
 44. அறிவு மற்றும் இயற்கையை கொண்ட கூற்று வழங்கப்பட்டு அதன் சரியான கருத்தை தெரிவு செய்தல் guruwaraya.lk
 45. BIMSTECH இல் இலங்கை பொறுப்பாகவுள்ள துறைசைா
 46. சார்க் நாடுகளில் ஆரம்பத்தில் உறுப்புரிமை பெறாது தற்போது உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள நாடு guruwaraya.lk
 47. கலைத்திட்ட விருத்திக்கு பொறுப்பான நிறுவனம்
 48. .ஒலிம்பிக்கில் ஆங்கிலத்திற்கு அப்பால் பயன்படுத்தப்படும் அடுத்த மொழி guruwaraya.lk
 49. பொருத்தமற்றது (4 ஒப்பீடுகள் தரப்பட்டிருந்தன)
        உசைன் போல்ட் - குறுந்தூர ஓட்டம்
        பேடன் பவல் - சாரணிய இயக்கம்
        ட
        த

50 பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட மசோதாவை சட்டமாக்க கைச்சாத்திட வேண்டியவர்

(மேற்படி வினாக்கள் அதே அமைப்பில் இல்லாத போதும், மேற்படி அடிப்படையில் வினவப்பட்டது. நினைவில் இருந்ததை வழங்கியதன் படி பிரசுரம் செய்துள்ளோம்)