'

அரச வேலைவாய்ப்பு - சாரதி


Calling Applications to Recruit for Grade III of the Combined Drivers’ Service
Ministry of Provincial Councils , Local Government and Sports

தகைமைகள்
  • வயது 18-45
  • க.பொ.த. சாதாரண தர சித்தி 
  • வாகன ஓட்டுனர் அனுமதி பத்திரம் 
  • மூன்று வருட அனுபவம்குறைந்த உயரம் 5 அடி


சம்பளம் :   Rs. 25,790 – 10 X 270 – 10 X 300 – 10 X 330 – 12 X 350 – Rs. 38,990  .  \


முடிவு திகதி  - 25.06.2018.  


Details
Sinhala | Tamil |  English


Application 
Sinhala  | Tamil |  English