'

விசேட கல்வி டிப்ளோமா (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)தேசிய கல்வி நிறுவகத்தினால் விசேட கல்வி தொடர்பான டிப்ளோமா கற்கை நெறிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு 15 டிசம்பர் 2021