'

பட்டப்பின் கல்வி முகாமைத்துவ டிப்ளோமா பாடநெறிதேசிய கல்வி நிறுவகத்தினால் பட்டப்பின் கல்வி முகாமைத்துவ டிப்ளோமா பாடநெறிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. மேலதிக தகவல்கள் பின்வருமாறு

இணையத்தளம் : http://nie.lk/olcpgdem21app