'

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (11 ஜனவரி 2021)


2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நடைபெற்ற அமைச்சரவை தீர்மாணங்கள்


01. நிலக்கண்ணிவெடி அகற்றும் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நிலக்கண்ணிவெடியகற்றும் மனிதநேய நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை மேற்கொள்ளல்

02. இராஜதந்திர, விசேட, சேவைகள் மற்றும் உத்தியோகபூர்வ பயணக் கடவுச்சீட்டுக்குரிய நபர்களுக்கு வீசா பெற்றுக் கொள்வதன் மூலம் பரஸ்பர நோக்கில் விடுவிப்பதற்கு இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு மற்றும் ஓமான் சுல்தான் அரசுக்கும் இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ளல்

03. கொவிட் 19 தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையால்; தனியார்துறை ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கல் தொடர்பாக உடன்பாடு தெரிவித்த காலப்பகுதியை நீடித்தல்

04. தோட்டப் பாடசாலைகளை மேம்படுத்துவதற்காக கம்பனி நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும் தோட்டங்களில் காணி ஒதுக்குதல்

05. 'இலங்கையில் ஆரம்ப சுகாதார சேவைகளை நடைமுறைப்படுத்தும் பொறிமுறையில் குருதியழுத்தத்தைத் தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான பல்துறை தலையீடுகள்' எனும் பெயரிலான ஆய்வுக் கருத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல்

06. 1979 ஆம் ஆண்டு 40 ஆம் இலக்க ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டுள்ள வர்த்தமானி அறிவித்தல் பாராளுமன்ற அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பித்தல்

07. இலங்கையில் வாகன உற்பத்தி, பொருத்துதல் மற்றும் வாகன உதிரிப்பாகங்கள் உற்பத்தி தொடர்பாக தரநியம நடவடிக்கை நடைமுறைகள் (Standard operating procedures )

08. வரையறுக்கப்பட்ட பெல்வத்த பால் உற்பத்தி நிறுவனத்துக்கு நீண்டகால குத்தகை அடிப்படையில் காணி வழங்கல்.

09. தேங்காய்ச் சொட்டு சார்ந்த உற்பத்திகளுக்காக குளிரூட்டப்பட்ட தேங்காய்ச் சொட்டு இறக்குமதி செய்தல்

10. சீனாவில் இணையத்தளம் அல்லது இணையத்தளம் அல்லாத வழிமூலம் (online or offline platform) தூய்மையான சிலோன் தேயிலை (Pure Ceylon Tea) விற்பனை செய்தல்

11. 1971 ஆம் ஆண்டு 45ஆம் இலக்க தொழிலாளர்களின் தொழில் முடிவுறுத்தல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் நடைமுறையிலுள்ள நட்டஈட்டு சூத்திரத்தின் உயர்ந்தபட்ச நட்டஈட்டை திருத்தம் செய்தல்

12. 1950ஆம் ஆண்டு 9ஆம் இலக்க காணி எடுத்தல் சட்டத்தை திருத்தம் செய்தல்.

13. 1957ஆம் ஆண்டு 51 ஆம் இலக்க தேயிலை கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் திருத்தம் செய்தல்

14. குடும்பச் சட்டம் 

15. குற்றச்செயலின் போது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் சாட்சியாளர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கல் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சட்டத்தை திருத்தம் செய்தல்.

16. இலங்கைப் போக்குவரத்து சபைக்கு புதிய 200 பேரூந்துகள் கொள்வனவு செய்தல்

17. விக்டோரியா மின்னுற்பத்தி நிலையத்தின் அலகு 01 மற்றும் 02 இற்கான மின்னுற்பத்தி இயந்திரங்கள் (Generator Stators) இரண்டு (02) திட்டமிடல், கொள்வனவு செய்தல், பரிசோதித்தல், பொருத்துதல் கண்காணிப்பு மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல்

18. பிரிவென அபிவிருத்தி நிதியச் சட்டத்தை நிறுவுதல்

19. குடிநீரிலுள்ள நச்சுப் பதார்த்தங்களை அகற்றுவதற்காக ஆய்வுக் கருத்திட்டத்திற்காக ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ளல்

20. முன்நிரப்பப்பட்டுள்ள எனக்ஸொபாரின் சோடியம் ஊசிமருந்து 6000 ஐயூ, 0.6 மில்லி லீற்றர் சிரின்ஜர்கள் 1,000,000 விநியோகிப்பதற்கான விலைமனுக் கோரல்


21. ஹியூமன் அல்பியுமின் சொலியுஷன் பீபிஃபீயூவி ஈயு ஆர், 20% மில்லி லீற்றர் 50 போத்தல்கள் 300,000 விநியோகிப்பதற்கான பெறுகை

22. ரேனெக்டிப்லெஸ் இன்ஜெக்ஷன் 40 மில்லிக்கிராம் (40mg) வயல்ஸ் 17,000 இனை விநியோகிப்பதற்கான விலைமனுக்கோரல்


23. 'சர்வதேச சந்தையுடன் இலங்கையின் கிராமங்களை தொடர்புபடுத்தல்' கருத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்


24. மிஹிந்தலை இராசரட்டை பல்கலைக்கழகத்திற்கு அருகாமையிலுள்ள காணியில் வர்த்தக நிலையத்தை அமைக்கும் கருத்திட்டம்

25. இத்தாபான – ஹொரவல – கொட்டுபொல வீதியின் இத்தாபான பிரதேசத்தில் பெந்தர ஆற்றுக்குக் குறுக்கே பாலம் அமைத்தல்

பின்வரும் இணைப்பில் முழுமையான தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.