'

கொவிட் நிலைமைகளின் கீழ் க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை நடாத்தல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்



கொவிட் நிலைமைகளின் கீழ் க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை நடாத்தல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல் ஒன்றினை சுகாதார அமைச்சு வௌியிட்டுள்ளது. அவ்வறிவித்தல் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.






செய்திகள், பரீட்சை, கொவிட்,க.பொ.த (சா/த),