'

தேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் உதவி விரிவுரையாளர் பதவி விண்ணப்பங்கள்தேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் உதவி விரிவுரையாளர்களாக கடமையாற்ற, பின்வரும் தகைமை உடையோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

நிரந்தரமான பதவி

விண்ணப்ப முடிவு 25 மார்ச் 2021

சம்பளம் 53150 - 1375 X 15 - 73 775

தகைமை
  • பட்டம் (2 ஆம் வகுப்பு) அல்லது
  • கல்விமாணி + 3 வருட கற்பித்தல் அனுபவம் அல்லது
  • பட்டம் + 5 வருட கற்பித்தல் அனுபவம் அல்லது
  • பட்டம் + பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா

மேலதிக தகவல்கள் மற்றும் விண்ணப்பப்படிவத்துக்கு பின்னவரும் இணைப்பை அழுத்தவும்

Application & Details Download