'

பாடசாலை பரீட்சை திகதிகள் மீள அறிவிப்பு (01 நவம்பர் 2021)

 


பாடசாலை பரீட்சை திகதிகள் தொடர்பில் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள்