'

உயர்தர பரீட்சை எழுதியவர்களுக்கான ஆலோசனைகள்கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தர பரீட்சை எழுதியவர்களுக்கு, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கணினி விஞ்ஞானத்துறை சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி கதிரவேலு தபோதரன் கற்கை நெறித் தெரிவுகள் குறித்து வழங்கும் சில ஆலோசனைகள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.


மூலம்- தினகரன் வாரமஞ்சரி 20 மார்ச் 2022