'
பாடசாலை ஆரம்பிக்கும் தினங்கள் மற்றும் வகுப்புகள்
அரச ஊழியர்களுக்கான விசேட முற்பணம் 2021
பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பித்தல் தொடர்பான விரிவான வழிகாட்டல்கள்
க.பொ.த உயர்தர செய்முறைப்  பரீட்சைகள்
இலங்கை அதிபர் சேவை பிரமாணக்குறிப்பின் 3 ஆம் சீர்திருத்தம்
வேலைவாய்ப்பு : இலங்கை கமத்தொழில் ஆய்வு கொள்கை சபை
விளையாட்டு பாடசாலைகளுக்கான மாணவர் அனுமதி
2018 பொது தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப பரீட்சை கணிப்பீட்டு புள்ளிகள்
பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா பாடநெறி
சுபக புலமைப்பரிசில்
வறிய முஸ்லிம் மானவர்களுக்கான (2019 சாதாரன தர ) புலமைப்பரிசில்
பாடசாலை விளையாட்டு  தொடர்பான புதிய சுற்றுநிருபம்