'

தொழிலாளர் வேலைவாய்ப்பு - மத்திய மாகாண விவசாய அமைச்சு

மத்திய மாகாண விவசாய அமைச்சினால் கீழ்வரும் தொழிலாளர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன
தகமைகள்

  • க.பொ.த சாதாரண தர சித்தி 
  • சம்பளம்  36 410
  • வயது  18-45
விண்ணப்பங்களுக்கு கீழே அழுத்தவும்
விண்ணப்பம்