'

பட்டதாரி ஆசிரிய விண்ணப்பம் : வௌிநாட்டு மொழிகள்தேசிய பாடசாலைகளில் வௌிநாட்டு மொழிகளை கற்பிப்பதற்காக பட்டதாரிகளை ஆசிரியர சேவைக்கு உள்வாங்க விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.


விண்ணப்பமுடிவு 13. 08. 2021
 
வௌிநாட்டு மொழிகள்
பிரெஞ்சு
ஜப்பான்
சீனா
கொரியா
ஹிந்தி
ஜேர்மன்  

Click Below for online application