'

2021 வாக்காளர் இடாப்பில் பெயர் பதிவு செய்துகொள்ளல்- தேர்தல் ஆணைக்குழு (23 ஆகஸ்ட் 2021)
2021 வாக்காளர் இடாப்பில் பெயர்களை பதிவு செய்வது தொடர்பில் பொதுமக்களுக்கு தேர்தல் ஆணைக்குழு விசேட அறிவித்தல் ஒன்றை வௌியிட்டுள்ளது.
-வாத்தியார்-