'

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (30 ஆகஸ்ட் 2021)30 ஆகஸ்ட் 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட முடிவுகள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன.


பூரணமான தகவல்கள் பின்வரும் இணைப்பில்