'

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 06 செப்ரம்பர் 2021நேற்று (06 செப்ரம்பர் 20021) நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட முடிவுகள் வௌியாகியுள்ளன.