'

உயர்தர தொழினுட்பவியல் துறையில் கற்கும் மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் 2021

உயர்தர தொழினுட்பவியல் துறையில் கற்கும் மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் 2021
கல்வி  அமைச்சு

2022 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த உயர்த பரீட்சைக்கு முகங்கொடுக்கும் தொழினுட்ப பிரிவு மாணவர்களுக்கான புலமைப் பரிசில் விண்ணப்பங்கள் கல்வி அமைச்சினால் கோரப்பட்டுள்ளன.்


விண்ணப்பப் படிவம் பின்வரும் இணைப்பில்