'

119 பொலிஸ் அவசர அழைப்பு சேவை தொடர்பான அறிவிப்பு


பொலிஸ் அவசர சேவை அழைப்பு எண் 119 தொடர்பில் இலங்கை பொலிசார் பொதுமக்களுக்கு அறிவித்தல் ஒன்றை வௌியிட்டுள்ளனர்.

குறித்த அறிவிப்பு கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது