'
செப்டம்பர், 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கட்டுரை, சித்திரப் போட்டி
புதிய பாட விதானம் : கல்வி நிர்வாக சேவை திறந்த ஆட்சேர்ப்பு
கண்டி திருத்துவ கல்லூரி அனுமதி
உயர்தர பரீட்சை (2018) - செய்முறை பரீட்சை நேர அட்டவணை
பரீட்சை பெறுபேறு : முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை (வட மேல் மாகாணம் )