'

க. பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை 2020 விடைத்தாள் மதிப்பீடு

 
க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை 2020 விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு பணிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு 03.02.2020

நிகழ்நிலை விண்ணப்பத்திற்கு பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்.