'

2022 மார்ச் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி
2022 மார்ச் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள பரீட்சைகளை, இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களம் வௌியிட்டுள்ளது.