'

2022 மே மாத பரீட்சை நாட்காட்டி - பரீட்சைத் திணைக்களம்

இலங்கை பரீட்சை திணைக்களத்தினால் 2022 மே மாதம் நடைபெறவுள்ள பரீட்சைகள் தொடர்பிலான அறிவிப்பு வௌியிடப்பட்டுள்ளது.