'

ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாலை விண்ணப்பம் 2022/232022 / 23 வருடத்திற்கான ஆசிரியர் கலாசாலை விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. பட்டதாரியற்ற, பயிற்சி பெறாத ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்

விண்ணப்ப முடிவு 11 ஜூலை 2022

மேலதிக தகவல்கள் பின்வரும் இணைப்புகளில்
அறிவுறுத்தல் 
விண்ணப்பப் படிவம்