'

மத்திய மாகாண ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பம் 2023மத்திய மாகாண பாடாசாலை ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு 30 ஜூலை 2022

நிகழ்நிலை விண்ணப்பத்துக்கு பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்
நிகழ்நிலை விண்ணப்பம்