'
கற்கைநெறி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாடசாலை முகாமைத்துவம் - கற்கைநெறி
எந்திரவியல் விஞ்ஞான தேசிய டிப்ளோமா பாடநெறி
நேர்முகத் தேர்வு : பட்டப்படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி