'

அமைச்சரவை முடிவுகள் (25 ஜனவரி 2021)

 


கடந்த 25 ஜனவரி 2021 ஆம் திகதியன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தல் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன.