'

ஒக்டோபர் மாத பரீட்சை தினங்கள் 20212021 ஒக்டோபர் மாதம் பரீட்சைத் திணைக்களம் நடாத்தவுள்ள பரீட்சைகள் தொடர்பான அறிவித்தலை வௌியிட்டுள்ளது.