'

2022 ஜனவரி மாத பரீட்சை திகதிகள்

 


2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நடைபெறவுள்ள பரீட்சைகள் தொடர்பான அறிவித்தலை இலங்கை பரீட்சைத் திணைக்களம் வௌியிட்டுள்ளது.