'

அமைச்சரவை முடிவுகள் (20 ஜூன் 2022)


20 ஜூன் 2022 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட முடிவுகள் பின்வருமாறு

முழுமையான விளக்கத்திற்கு பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்