'

உயர்தர தொழில்துறை பிரிவுக்கு மாணவர்களை அனுமதித்தல்தகவல்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்பப்படிவத்தை பின்வரும் இணைப்பில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்