'
மாணவர் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
விளையாட்டு பாடசாலைகளுக்கான மாணவர் அனுமதி
கடந்த கால வினாத்தாள்கள் மற்றும் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் (க.பொ.த சாதாரண தரம்  / உயர்தரம்)
தெரிவு செய்யப்பட்ட பட்டப் படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி (உயர்தரம் 2017/18/19)
விஞ்ஞான பயிற்சி வினாத்தாள்கள் (க.பொ.த சாதாரண தரம்)
தந்தை பீட்டர் பிள்ளை ஞாபகார்த்த புலமைப் பரிசில்கள் 2020
புத்தக கண்காட்சிகள்
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கட்டுரை, சித்திரப் போட்டி
உயர்தர பரீட்சை (2018) - செய்முறை பரீட்சை நேர அட்டவணை
புலமை பரிசில் பரீட்சை அறிவுறுத்தல்கள்
மகாபொல புலமைபரிசு - விண்ணப்ப முடிவு திகதி  நீடிக்கப்பட்டது.