'
கணிதம் பாட நியமனம் பெறாது , கணித பாடத்தை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி பாடநெறி.
ஹஜ்ஜு பெருநாளை முன்னிட்டு உயர்தர பரீட்சைகள் இரண்டு பிற்போடப்பட்டுள்ளது
வினைத்திறன்காண் தடை தாண்டல் பரீட்சை - அதிபர் சேவை தரம் III
வினைத்திறன்காண் தடை தாண்டல் பரீட்சை - அதிபர் சேவை தரம் ii
பிரயோக பரீட்சை - இலங்கை ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் சேவை - III
க.பொ.த சாதாரண தர (2017) மாணவர்களுக்கான Revision Programme
பாகிஸ்தானிய புலமைப் பரிசில் - பட்டபடிப்பு
வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சியளித்து அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களாக நியமித்தல்
க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான புலமை பரிசில் (சுபஹ)
உயர்தர தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிநெறி
 குறுங்கால பயிற்சிநெறி  - க.பொ.த உயர்தர ஆங்கில இலக்கிய  புதிய  பாடத்திட்டம்
பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கணிப்பீடு - 2017